CE VORBEA ÎPS JUSTINIAN CHIRA CU NOICA, SAU DESPRE ULTIMA LOR ÎNTÂLNIRE.

Justinian Chira Maramureșeanul către Constantin Noica

Vă rog să primiți cele mai curate urări de bucurie și liniște. Vă mulțumesc pentru darurile neprețuite ce le-ați dat, cuvintele ce mi le-ați scris pe cărțile Dvs. de aur pe care le-ați tipărit în ultimul timp, dar totodata doresc foarte mult să vă mulțumesc de marele dar pe care l-ați făcut culturii romănești prin găndirea Dvs. Un popor, paralel cu marele lui realizări materiale. are nevoie și de nepieritoarele creații spirituale. fără de care, orice ar face el. nu-și poate ocupa un loc de cinste între poparele lumii. Gânditorii, poeții, scriitorii și sacerdoții ce stau drepți în fața sectarilor neamului realizează lucruri care revarsă lumină și pace peste fruntea poporului…”

16/05/1975

(Arhiva CNSAS, I.1516 vol. 10, f. 125)

Constantin Noica către Episcop Vicar Chira Maramureșanul

“Întors în București am găsit cu bucurie veștile Prea Sfinției Voastre. Vă mulțumesc mișcat pentru urările creștinești. Cum să vă mulțumesc pentru cuvintele generoase în legătură cu scrisul meu

Trebuie să cred că unele gânduri de ale mele și-au creat drum către una din cele mai luminate minți ale obștei noastre. Cu adeziuni ale Prea Sfinției Voastre sau ca ale Înalt Preasfințitului din Sibiu, care mi-a făcut cinstea să mă primeasca nu demult precum și cu interesul câtorva tineri cititori, mă pot socoti îndreptățit să mai încerc ceva chiar în anii târzii. Veți primi în curând o lucrare despre Eminescu ce stă să apară. Dacă vreodată mai ajung la Cluj, nu voi mai șovăi să mă infățișez înaintea Prea Sfinției Voastre…”

28/05/1975

(Arhiva CNSAS, I.1516 vol. 10, f. 124)

Justinian Chira Maramureșeanul către Constantin Noica

Sânt gânduri ce sânt foarte greu de exprimat în cuvinte. În această stare mă găsesc acum, când doresc să-mi exprim bucuria care am avut-o când am primit cărțile trimise de Dvs. Vă mulțumesc de acest prețios dar. Vă doresc din suflet mulți ani cu sănătate să puteți da culturii românești cât mai multe comori nemuritoare.

Pentru mine numele Dvs. de pe acum face parte din legendă, așa după cum face parte din legendă si numele lui Eminescu și a tuturor celorlalți corifei ai culturii românești…

31/07/1975

(Arhiva CNSAS, I.1516 vol. 10, f. 123)

 

Justinian Chira Maramureșeanul către Constantin Noica

Cu deosebit respect vă mulțumesc pentru bucuria rară ce mi-ați făcut trimițându-mi opera dvs. ”Rostirea filosofică românească”. Gândirea Dvs. care-mi este demult cunoscută m-a ajutat și pe mine, ca și pe mulți alții, să pătrundem mai adânc în înțelesul plin de taină și frumuseți a lucrurilor. Și pentru aceasta vă port în suflet multă recunoștință. Doresc să trăiți mulți ani liniștiți, să mai dați la iveala multă lumină pentru țara noastră. Aș dori să vă întâlnesc în dumbrăvile sacre de la Rohia și în liniștea de acolo să vă ascult rostindu-vă gândul nerostit până acum. În dumbrăvile sacre de la Rohia, într-o chilie albă și modestă de acolo, aș dori să vă odihniți…

31/07/1975

(Arhiva CNSAS, I.1516 vol. 10, f. 126)

Întru veșnica pomenire a IPS Justinian Chira și a lui Constantin Noica. Să ne rugăm și să sperăm că îi ascultă “gândul nerostit” într-o chilie și mai albă, in dumbrăvile și mai sacre ale Raiului.

S-ar putea să-ți placă și...